Skip to main content

יחסי ציבור בסלולר - אמצעי חדש, שיטות מוכרות

יחסי ציבור הם אמצעי להגיע לתודעה ציבורית בלא שימוש בפרסומת גלויה. הטעם העיקרי לכך הוא שעודף המידע המשווק לציבור בצורת פרסומות יוצר מצב של חוסר אמון והסתייגות ממוצרים או שירותים המפורסמים בשיטה זו, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר בחברות ציבוריות או אנשים. כתבה אוהדת בעיתונים או בטלוויזיה שווה עשרות פרסומות כאלה. בעבר התמקדו אנשי יח"צ באמצעי התקשורת הכתובים ובטלוויזיה. פריצת האינטרנט פתחה אפיקים חדשים בתחום והביאה אותו לרמות חדשות. השינויים שחלו בתחום מכשירי הסלולר והפיכתם למחשבים לכל דבר פתחה עידן חדש ומתקדם יותר – עידן יחסי ציבור בסלולר.

יחסי ציבור בסלולר – איך זה עובד?
שיטת העבודה בביצוע יחסי ציבור בסלולר איננה שונה מהותית מיחסי הציבור הישנים והטובים. גם כאן נמנעים מפרסום בוטה וגלוי ומתמקדים בקידום עסק, גוף ציבורי, מקום בילוי או כל מקום אחר על ידי יצירת אהדה או נאמנות אליו מצד המשתמשים בטלפונים הסלולאריים או הגולשים בעזרתם.
שיטה אחת היא משלוחים תדירים של מסרונים, המזכירים את קיומו של אירוע כלשהו. מסרונים אלה אינם מתאפיינים במוטיבים פרסומיים, רק ענייניים. ניתנת גם אפשרות למקבל ההודעה להפסיק את קבלת המסרונים.

שיטה נוספת ומקובלת היא זיהוי "מובילים חברתיים" ויצירת קשר עימם על מנת שיגיעו  לאירוע או למקום מסוים או יבצעו פעולה כלשהי. התפיסה היא שמובילים חברתיים הם מיני סלבס, ועצם העובדה שהם מבצעים פעולה מסוימת או מבלים במקום מסוים תניע אחרים לעשות את אותו הדבר. כך מוזמנים אנשים כאלה למסיבות במועדונים, לפתיחה או השקה של מוצר מסוים, לתערוכות או כנסים. אותם מוזמנים מגיעים לעיתים קרובות עם חברים או מכרים, בדיוק כפי שציפו מהם. אלה יחסי ציבור בסלולר במיטבם.

יחסי ציבור הם עיסוק שלא ניתן לכמת את התוצאות שלו בצורה מדויקת, בדיוק כפי שלא ניתן לעשות כך בפרסום רגיל. עם זאת קידום ניכר במכירות בעסק או עלייה ניכרת של אישיות מסוימת בסקרים הן בהחלט, לפחות בחלקן, תוצאה של יחסי ציבור ובכלל זה יחסי ציבור בסלולר.